امیراله حقیقی فرماندار اسلامشهر در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران و اسلامشهر: ۱۸ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در اسلامشهر با ۱۳۵ مصوبه برگزار شده که تاکنون ۸۵ مصوبه آن عملیاتی شده است/ساماندهی شهرک های صنعتی فاز ۲ آهنکاران، آبکاران و سنگ فروشان که با تکمیل آنها برای ۵ هزار نفر اشتغالزایی خواهد شد.

1
202
امیراله حقیقی فرماندار اسلامشهر در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران و اسلامشهر: ۱۸ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در اسلامشهر با ۱۳۵ مصوبه برگزار شده که تاکنون ۸۵ مصوبه آن عملیاتی شده است/ساماندهی شهرک های صنعتی فاز ۲ آهنکاران، آبکاران و سنگ فروشان که با تکمیل آنها برای ۵ هزار نفر اشتغالزایی خواهد شد.

1 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه