افشار فتح الهی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران: برنامه بازدید های مشترک مسئولان سازمان صنعت ،معدن وتجارت و اداره کل محیط زیست استان تهران در دست اقدام است

0
129
افشار فتح الهی معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران: برنامه بازدید های مشترک مسئولان سازمان صنعت ،معدن وتجارت و اداره کل محیط زیست استان تهران در دست اقدام است

ارسال یک دیدگاه