اصول اساسی توسعه

0
67
اصول اساسی توسعه

تدوین استراتژی توسعه اقتصادی مستلزم توجه به ملاحظات بنیادی زیر است:

 نخست رویکرد توسعه مبتنی بر حقوق (RBA) و نگاه حقوق بشری به مسئله توسعه بر این موضوع تاکید می گذارد که حقوق بشر و توسعه یک رابطه سیستماتیک دارند زیرا هردو بر گسترش حق انتخاب ، افزایش فرصت ها و آزادی انسان ها تاکید می کنند؛ به عبارت دیگر «برای ارتقاء توسعه باید همچنین حقوق بشر تقویت شود».

عناصر کلیدی حقوق بشر عبارتند از تاکید بر بهم وابستگی حقوق ، شفافیت و پاسخگویی قدرتمندسازی، مشارکت و شراکت و برابری و عدم تبعیض و تاکید بر گروهای آسیب پذیر جامعه به یکدیگر.

اعلامیه حقوق بشر 1991 چنین اشعار می دارد که:

احترام به حقوق بشر ، حاکمیت قانون و وجود نهادهای سیاسی موثر ، پاسخگو و برخوردار از مشروعیت دموکراتیک پایه و اساس توسعه عادلانه را تشکیل می دهند.

دوم،در حالی که توسعه در کل مفهومی وسیع ودر برگیرنده افزایش توانمندی انسان است، رشد اقتصادی چالشی مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. سطح بالای استاندارد زندگی، مستقیم ترین راه بهبود شاخص های انسانی و اجتماعی است. استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی باید گسترش و تنوع فرصت ها را برای آحاد در دستور کار خود قرا دهند؛ یعنی کشورها باید یک استراتژی مناسب داشته باشند.

سوم، باید توجه داشت که در به کار گیری یک استراتژی رشد و توسعه استاندارد ، توسط همه کشورها، عدم توجه به شرایط بومی و محلی آن ها یک استراتژی بی نتیجه خواهد بود. اگرچه بعضی از اصول مشترک در همه جا وجود دارند، مثل حقوق مالکیت ، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگو بودن، جلوگیری از فسادورانت فراهم کردن مشوق های بازاری، پول سالم ، نظام مالی پایدار که در همه جا مطلوب اند، تبدیل این اصول کلی از نظری به عمل مستلزم داشتن نگاه توسعه ای است.

چهارم، به ندرت می توان انتظار داشت که ارائه فهرستی از اقدامات گسترده و متنوع اصلا حات بتواند مفید و موثر واقع شود، دولت ها با محدودیت های اداری و سیاسی رو به رو هستند که امکان تحقق همه اصلاحات را به طور همزمان دشوار می سازند. از این رو استراتژی رشد مستلزم تعیین نوعی اولویت برای اقدامات دولت و تخصیص منابع است.

پنجم، لازم به ذکر است که بسیاری از موضوعات مهم توسعه جنبه بین المللی دارند و حل واقعی آن ها مستلزم اقدامات و هماهنگی بین المللی است؛ نظیر فقر حهانی، بیماری های واگیردار و مسری ، آموزش و پژوهش ، مهاجرت و مسافرت ، تغییرات آب وهوایی، دسترسی به آب سالم، سوء تغذیه و قحطی ، تجارت بین المللی ، ثبات پولی بین المللی ، نزاع ها و درگیری های بین المللی ، قاچاق بین المللی و فعالیت های سازمان یافته تروریستی، عرضه کالاهای عمومی بین المللی ، حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و غیره. داشتن تعامل و همکاری با جهان خارج و همچنین استفاده از امکانات بین المللی در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیتی بالا بر خوردار است.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد (مجله تخصصی کسب و کار سایت سندباد) محفوظ می باشد*

ارسال یک دیدگاه