اشتغال زمینه ساز کاهش اعتیاد در کشور

0
61

در حاشیه بازدید از شرکت تشک رویال آسایش مطرح شد

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواستار اعطای لوح ویژه و نشان افتخار برای یک کارآفرین شد.

محمدرضا مس فروش در حاشیه بازدید از شرکت تشک رویال آسایش گفت: ایجاد اشتغال برای 135 نفر که از بند اعتیاد رهایی یافته و در این کارخانه به کار مشغول شده اند، کمتر از ایثار نیست!

وی افزود: این کار ارزشمند و شجاعانه بدون اینکه از هیچ نهاد و ارگانی حمایت لازم به عمل آید بزرگترین خدمت به جامعه تلقی می شود.

مس فروش تصریح کرد: گزارش کارآفرین تهرانی که خود از همدردان این افراد و پاک شده از اعتیاد است، گواه مستندی است دال بر اینکه معتادین را می توان بعد از بازسازی به چرخه تولید و زندگی دوباره سوق داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از این کارآفرین گفت: برای حمایت از وی در نظر داریم طی گزارشی به وزارت متبوع نسبت به تامین تسهیلات ویژه از جمله صدور مجوز طرح توسعه این واحد اقدام کنیم که امیدواریم مورد توافق قرار گیرد.

وی در عین حال از کلیه ارگانهای ذیربط در حوزه بازپروری معتادین و مقامات عالی کشور خواست با کمک به این گونه افراد کارآفرین و کمک به ایجاد اشتغال مناسب برای معتادین پاک شده زمینه کاهش اعتیاد در کشور را فراهم سازیم.

منبع:سندباد

ارسال یک دیدگاه