آمار صادرات صنایع دستی،ورزشی و اسباب بازی چین در سال 1394

0
61
هدایا و صنایع دستی-چین-صادرات

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][fusion_text]

ردیفسالنام کشورشماره تعرفهتوضیحات تعرفهوزن – کیلو گرمارزش – ریالارزش – دلار
11394چين34070090خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان2,026121,355,0894,043
21394چين34029040مواد تعاون نساجي24,8701,638,806,90454,670
31394چين34060000انواع شمع و اشياء همانند.318,19619,413,186,634657,763
41394چين44201090مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي27,0462,344,795,82779,457
51394چين44119390ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده182,2642,270,719,23177,079
61394چين44211010رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم29,5212,160,705,88571,589
71394چين44209090جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب24,4572,149,141,16073,499
81394چين44211090رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي21,1051,620,803,69554,976
91394چين44190010مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم1,28990,385,5263,070
101394چين46019900بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,72,2025,096,625,252169,629
111394چين46021100مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو .43,6543,466,403,552117,878
121394چين46021290مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا46,2383,293,186,245112,563
131394چين46029000مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..54,0962,536,389,13886,823
141394چين46012100حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو .115,1062,258,224,48875,173
151394چين46019200بافته ها واشياء همانند ازمواد قابل بافت ازبامبو .19,6691,401,453,25649,282
161394چين46012900حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور .29,2511,219,592,62040,889
171394چين46021220—سبدبافي وحصير بافي8,294684,890,91522,983
181394چين46021990مصنوعات سبد وحصير بافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازساير موادگياهي غير مذكور به جز صنايع دستي كپوبافي1,911208,352,3276,926
191394چين46019400بافته ها واشياء همانند ازمواد قابل بافت ازساير مواد گياهي غير مذكور .83176,501,3282,554
201394چين63079020زيور آلات واشياي تزئيني از نمد20515,504,349519
211394چين66039000ا جزا ء,تزئينات ومتفرعات ا شياءمشمول شماره 6601 يا 660216,050949,983,77732,806
221394چين67021000گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي568,99748,280,303,1301,623,242
231394چين67029000گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد198,50316,342,985,304555,827
241394چين69139090ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر50,9824,187,856,445143,608
251394چين69139010مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي22,6091,813,322,08660,294
261394چين69131000مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني.18,7391,693,214,92856,626
271394چين69139020مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي2,111192,725,8616,444
281394چين70139990ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا5,361,969243,418,983,5488,234,045
291394چين70109090سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر6,024,529229,494,704,3727,730,271
301394چين70102000درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه.3,347,271138,028,753,5684,666,107
311394چين70200091حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي3,675,144106,452,987,6113,598,344
321394چين70199010ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس1,002,31234,180,123,9371,170,948
331394چين70134119ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر .343,99315,811,605,740534,020
341394چين70133700ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .321,94013,661,257,943462,723
351394چين70132800ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .246,15411,656,933,731392,906
361394چين70189090مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر88,2714,213,184,035142,582
371394چين70111010حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق61,9513,131,575,372104,170
381394چين70134910ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد74,4693,071,324,220109,626
391394چين70159000شيشه برا ي ساعت, شيشه برا ي عينک هاي معمولي كره شيشه اي توخالي ،وقطعات براي ساختن آنها37,2962,644,392,29989,525
401394چين70200099ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر67,3912,631,317,40288,115
411394چين70181030مرواريدهاي بدلي36025,073,206832
421394چين71179000ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها167,903141,574,284,2534,778,350
431394چين71171900زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر28,20320,259,211,294686,282
441394چين97011000تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده.60845,879,6801,520
451394چين95030010—سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده “مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع.”11,666,660953,589,636,65232,102,699
461394چين95069110دستگاه TRAD MILL2,054,036197,536,155,9696,693,678
471394چين95069190سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL1,875,604126,444,201,5304,257,763
481394چين95030090—اجزاء وقطعات648,30843,513,186,8861,471,646
491394چين95065910را کت بدمينتونBADMINTON501,18440,527,031,2181,360,556
501394چين95064010را کت براي تنيس روي ميز284,37337,833,415,2251,272,793
511394چين95069990ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د452,39329,496,507,2471,001,490
521394چين95049090ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر710,58424,360,277,315819,702
531394چين95043000ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ176,45823,480,300,681788,798
541394چين95062900اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي)358,19423,237,639,421786,650
551394چين95089090جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد329,09122,699,514,796762,927
561394چين95066210توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال149,61720,268,294,654688,619
571394چين95045010—دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا…333,20013,437,358,146454,744
581394چين95064020توپ تنيس روي ميز164,28212,372,184,774414,692
591394چين95065100را کت تنيس, حتي زه دار107,82112,372,137,421415,993
601394چين95042010ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه414,48511,349,082,806380,420
611394چين95049020ادوات براي بازي بولينگ91,3539,562,571,395317,243
621394چين95067000ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت.113,3267,476,718,034254,288
631394چين95059000ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ).94,5506,131,978,010205,638
641394چين95066100توپ تنيس روي چمن53,4164,848,408,243165,648
651394چين95051000ا شياءبرا ي جشن کريسمس66,9704,356,731,493147,121
661394چين95079000ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار .66,6193,983,600,997133,783
671394چين95061990ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و9506191057,3173,533,690,525118,444
681394چين95064090سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت67,0293,022,364,412102,234
691394چين95069920توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي25,1022,594,442,39486,902
701394چين95066290سايرتوپهاي قابل بادکردن بجزتوپ مخصوص نابينايان وتوپ فوتبال, بسکتبال, وا ليبال, هندبال31,2552,541,975,70085,060
711394چين95089010چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار33,2162,182,206,39175,027
721394چين95045090—ساير كنسول هاي بازي ويدئويي14,9401,668,100,71956,187
731394چين95071000چوبهاي ماهيگيري.16,1611,647,508,61355,459
741394چين95065990ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون16,8231,394,326,23746,668
751394چين95045000كنسولکهاي بازي ويدئويي و دستگاهکها، به غير از آنهايي كه مشمول شماره فرعي 950430 ميکگردد.49,5491,347,435,26744,668
761394چين95066910توپ تنيس به ا ستثناي تنيس روي چمن وروي ميز20,9691,276,943,61942,489
771394چين95049010ميز ا سنوکرحتي به همرا ه ا شياومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه25,5101,133,602,49037,933
781394چين95066990سايرتوپهاغيرقابل بادکردن, بجزگلف, تنيس, ا سکوا ش و هاکي وپينت بال8,715596,614,16720,101
791394چين95073000قرقره هاي ماهيگيري.7,566567,851,69119,197
801394چين95069930تخته برف سوا ريSNOWBOARD3,420546,349,57219,612
811394چين95066920توپ ا سکوا ش و هاکي6,115508,393,46416,876
821394چين95066930گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال11,071503,992,47816,717
831394چين95072000قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري.5,732445,725,95315,015
841394چين95061910چوب دستي ا سکي روي برف1,667170,613,7076,046
851394چين95042020ا شيا و متفرعات ميزبيليارد1,810136,623,3254,525
861394چين95066220توپ مخصوص نابينايان1,02661,080,2012,101
871394چين95063210توپ گلف38021,163,388766
881394چين95061200لوا زم بستن ا سکي(بندا سکي)روي برف26715,792,470534
891394چين95069910چوب هاکي484,411,576147
901394چين92099100ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو250,29621,217,802,045717,864
911394چين92019000پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند.295,82819,475,604,929658,426
921394چين92099200ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202117,8549,380,498,251316,147
931394چين92089000ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان .61,2294,574,391,441153,299
941394چين92029000آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند)20,0012,422,602,46781,310
951394چين92079000آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون )27,6821,536,663,98151,081
961394چين92011000پيانو با سيم يازه عمودي29,0671,469,377,02350,177
971394چين92099900ساير ا جزا ءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي .15,0671,286,744,64544,602
981394چين92060000آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس )7,776832,337,48427,878
991394چين92012000پيانو با سيم يازه ا فقي18,505733,084,56525,254
1001394چين92021000آلات موسيقي يا زهي که باآرشه نوا خته ميشوند2,927582,253,24419,690
1011394چين92099400ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات موسيقي مشمول 92075,875343,104,47211,496
1021394چين92051000آلات موسيقي بادي – برنجي (مثلا قره ني – ترومپت )840148,712,6254,962
1031394چين92081000جعبه موزيک1,772121,519,4314,130
1041394چين92071000آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد.1,156118,002,9604,141
1051394چين92059000آلات موسيقي بادي (غيرا زبادي – برنجي)89864,273,6972,180
1061394چين92093000سيم و زه آلات موسيقي43650,040,8771,662
1071394چين91022900ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900289,37567,680,536,8292,269,890
1081394چين91029900ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900142,28838,964,190,5451,308,001
1091394چين91070000کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون.56,10622,469,555,361755,444
1101394چين91099000محرک هاي ساعت ديوا ري ,روميزي وهمانند ,کامل وسوا رشده ، غيربرقي128,11821,257,056,871716,133
1111394چين91021900ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر17,02315,265,201,796509,635
1121394چين91039000ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.233,33311,292,543,671382,265
1131394چين91149000ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند.125,75510,290,455,386346,046
1141394چين91069010زمان سنج عمليات زنگ دا ر39,4578,766,548,936296,128
1151394چين91122000قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل115,1348,244,873,926278,770
1161394چين91019900ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها32,0505,506,120,271185,415
1171394چين91051900ساعتهاي شماطه اي غيربرقي47,5214,476,580,238152,339
1181394چين91021100ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 910111001,2343,817,791,157128,171
1191394چين91052900ساعتهاي ديوا ري غير برقي34,5602,370,948,91581,494
1201394چين91059900ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر33,8722,294,330,08377,776
1211394چين91109000محرک هاي ساعت کامل ياغيرکامل, سوا رنشده ياقسمتي سوارشده (مجموعه کامل محرکها)برا ي ساعتهاي غيرمچي وغير جيبي10,3472,278,126,31277,823
1221394چين91129000قطعات قاب وقفسه ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهمانندوقطعات برا ي قاب وقفسه سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل21,2841,890,769,03563,704
1231394چين91119000قطعات قاب ساعتهاي مچي,جيبي وهمانند21,2531,818,313,80461,040
1241394چين91022100ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 910121005531,646,752,13256,910
1251394چين91011900ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها27,1081,561,459,77652,319
1261394چين91143000صفحه (Dial)برا ي ا نوا ع ساعت20,1231,298,887,93343,068
1271394چين91091000براي آنهايي كهكه با نيروي برق عمل ميکنمايند8,435882,615,69029,241
1281394چين91069090سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر3,314663,086,24922,428
1291394چين91012100ساعت مچي غير برقي ،باکوک خودکار از فلزا ت گرا نبهايامعمولي داراي روکش يا پوشش فلز گرانبها612407,643,01113,608
1301394چين91101900محرکهاي ساعت ناتمام, برا ي ساعتهاي مچي ،جيبي وهمانند .1,900384,795,90113,071
1311394چين91081900محرکهاي ساعت مچي,جيبي وهمانند ،کامل وسوا رشده ،غيرمذکوردرجاي ديگرکه بانيروي برق کارميکنند.350312,000,00010,415
1321394چين91040000ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوسايل نقليه زميني ،هوايي ،فضايي ياآبي .634306,594,73410,369
1331394چين91012900ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها )2,522303,117,46610,210
1341394چين91021200ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقطبازمان نماي ا وپتو-ا لکترونيکي)غيرا زرد يف 91011200160256,983,3698,579
1351394چين91031000ساعت ديوا ري, روميزي وهمانند،دا را ي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانند ،که بابرق کارميکنند.4,977199,189,7506,711
1361394چين91061000ساعت ثبت کننده زمان وساعت ضبط کننده زمان594157,908,4705,260
1371394چين91052100ساعتهاي ديوا ري که با نيروي برق کار ميکنند2,453126,231,4364,182
1381394چين91011100ساعت مچي برقي ،فقط بانمايشگر مکانيکي,باقاب ا زفلزات گرانبها ياازفلز معمولي باروكش ياپوشش فلزات گرانبها105118,190,5844,007
1391394چين91139000بندودستبندساعت مچي,جيبي وهمانندوقطعات آنها,غير فلزي ،که درجاي ديگري مذکورنباشند.1,010106,672,5363,597
1401394چين91059100ساعتهاي روميزي وهمانندکه بابرق کارميکنند غير مذكور درجاي ديگر1,27545,158,6711,508
1411394چين91118000قاب ساعتهاي مچي;جيبي وهمانندکه درجاي ديگري مذکورنباشند.44026,356,000880
1421394چين91051100ساعتهاي شماطه ا ي که با نيروي برق کار ميکنند36025,875,667859
1431394چين90031900دوره وقاب براي عينك از ساير مواد154,92427,234,089,095910,648
1441394چين90015010عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د52,51825,606,814,978864,342
1451394چين90041000عينک آفتابي61,65122,356,324,840752,098
1461394چين90230000آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند143,84416,145,693,589545,373
1471394چين96151100شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي.2,495,148148,072,909,2414,979,962
1481394چين96161000عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها.153,45515,704,185,056529,503
1491394چين96151900شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 961510008,300569,327,40718,971
1501394چين96159000سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات6,529408,519,61513,602
مجموع کل3,308,595,488,904111,576,271

[/fusion_text][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][fusion_text]

صادرات صنایع دستی چین و صادرات اسباب بازی چین

امروزه مردم در جهان به تفریح ، سرگرمی و نیز تزئینات علاقه زیادی نشان داده اند که این علاقه در این بخش باعث شد فعالیت های گسترده ای در این بخش صورت پذیرد. این فعالیت ها اعم از تولید، طراحی، خرید و فروش می باشد که این خرید و فروش شامل صادرات صنایع دستی چین و نیز صادرات اسباب بازی چین نیز می باشد. این فعالیت های صورت گرفته شده در بخش صنایع دستی چین و نیز صادرات اسباب بازی چین باعث شده است که اقتصاد این کشور رونق یابد.

فعالیت های زیادی در بخش صادرات صنایع دستی چین و نیز صادرات اسباب بازی آن انجام شده است که این فعالیت ها باعث شده است که این کشور از لحاظ تجاری در جایگاه سوم جهان قرار گیرد. آمارات در مورد صادرات و واردات چین در سالیان متمادی در دست می باشد اما آنچه که مد نظر است آمار صنایع دستی چین و صادرات اسباب بازی چین می باشد. این آمارهای مد نظر، آمار صادرات این کشور به ایران می باشد. می توان مجموع کل صادرات صنایع دستی چین به ایران و نیز صادرات اسباب بازی چین به ایران را در سال 1394 به مبلغ  3,308,595,488,904 ریال اعلام کرد.

صنایع دستی، اشیاء تزئینی، اسباب بازی ها، وسایل ورزشی و… از مواردی می باشد که می توان در بخش صادرات اسباب بازی چین و صادرات صنایع دستی آن اعلام کرد

سندباد به عنوان بزرگترین سایت بین المللی (b2b) که به فعالیت های مختلف اعم از خرید و فروش بی واسطه، معرفی تأمین کنندگان در ایران و جهان می پردازد و همچنین در مجله سندباد نیز از اطلاعاتی در تمام زمینه ها ارائه داده است یکی از این اطلاعات آمار صادرات و واردات کشورهای مختلف می باشد.

مجله سندباد برای کاربران و مراجعه کنندگان خود در بخش صادرات صنایع دستی چین و صادرات اسباب بازی چین فعالیت های انجام داده است که یکی از این فعالیت ها نشان دادن آمار صادرات صنایع دستی چین و صادرات اسباب بازی چین در سال 1394 می باشد. مجله سندباد در بخش صادرات اسباب بازی چین و صادرات صنایع دستی چین به صورت گسترده مطالبی را ارائه داده است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این بخش روند صادرات صنایع دستی چین و صادرات اسباب بازی آن را مشاهده نمایید.

[/fusion_text][/fullwidth]

ارسال یک دیدگاه